Sunday, December 19, 2004

Merry Christmas & Happy New Year 2005

สวัสดีค่ะเพือนๆและครอบครัวทุกคนที่ติดตามอ่านเรืองราวต่างๆจากบ้านวนาลีแห่งนี้ หลังจากสิ้นเดือนมกราคมปีหน้า เราจะทำการย้ายบ้านจาก http://homepage.hispeed.ch/Wannaree/ ไปยัง http://www.blogger.com/wannaree

ขอขอบคุณเพือนๆทุกคนที่เข้ามาอ่าน และเพือนที่ฝากข้อความไว้ให้ เราอยากจะรบกวนเพือนๆ หากว่ามีโฮมเพจของตัวเองหรือมีเรืองราวที่น่าสนใจอยากให้เราติดตาม ช่วยเขียนลิงค์หรือที่อยู่โฮมเพจทิ้งไว้ที่คอมเมนท์ฝากข้อความด้วยนะค่ะ

และแล้วเวลาก็เวียนมาถึงสิ้นปีอีกครั้ง เราขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ของบ้านที่เพือนๆอยู่จงดลบันดาลให้เพือนๆและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความสดชื่น ความสมหวัง และขอให้มีแต่สิ่งดีๆย่างเข้ามาในชีวิตของทุกคนตลอดปี 2005


Another year comes to an end.
I would like to wish you a Merry Christmas,
a healthy, happy and prosperous in 2005

With Love,
Wannaree & Julian