Monday, October 19, 2009

เอลกัน 3 years 2 months 1 day 19Oct2009

โคลอมโบเมืองหลวงของประเทศศรีลังกา

เอลกันอยู่ศรีลังกาแล้วครับ วันนี้เอลกันทำมาม๊าปลื้มใจอีกแล้ว เอลกันเอาเส้นสีเทียนที่คุณอาเรียนอานัลฝากมาให้เอามาต่อๆกันเป็นวงกลมแล้วก็ทำเส้นตรงๆออกมาเป็นรูปดวงอาทิตย์บนพื้นบ้านสีดำ ตามปกติแล้วมาม๊าจะใหเ้เอลกันทำเส้นสีเทียนนี้กับกระดานไวท์บอร์ด แต่วันนี้ต้องยอมตามใจเพราะเห็นความคิดสร้างสรรออกมาเป็นเลิศ มาม๊าปลื้มขนาดหนักเลยเลิกเรียนหนังสือลงจากโต๊ะนั่งมาคลุกวงในช่วงเพิ่มความสร้างสรรให้อีก ยกเว้นนังหนูตัวอ้วนกลับมาจากนอกบ้านพร้อมกับอ้านที่มาลา นังหนูก็เลยช่วยก่อกวนงานสร้างสรร สรุปเลยโดนยกออกไปป้อนข้าวซะเลย